DE AUTEURS
Kevin Cox
Kate Decoster
Ann De Clerck


Véronique Fricot
Ria Joos
Marleen Peeters

ADVISEUR
Genevieve Morgan
Sarah Strange


Joke Verbeek
Vaughn Bayley
Wouter Demuyt


Tom Termote

Strike it lucky!

Het Engels blijft over de hele wereld aan populariteit winnen. De taal goed beheersen is dan ook essentieel voor de toekomst van onze jongeren. Werkgevers verwachten immers Engelse taalvaardigheid in heel wat sectoren van de arbeids­­markt: in de internationale handel, de industrie, het toerisme, de cultuursector … Ook voor verdere studies in het hoger onderwijs is Engels onmisbaar. 

Strike 4 bouwt na Strike 3 verder op de kennis van het Engels in de 3e graad tso/kso en biedt een brede waaier aan kwaliteitsvolle lessen aan. Hedendaagse teksten en clips, die aansluiten bij de leefwereld en studiekeuze van de leerlingen, zijn het vertrekpunt voor de aanbreng en inoefening van woordenschat, functionele taal en grammaticale structuren. Strategieën en taaltaken maken de leerling zelfredzaam.