Tools om te differentiëren

Pictogrammen in het leerwerkboek duiden remediëring en verdieping aan.

Op Pelckmans Portaal: oefenmateriaal op maat.

  • Online teksten lezen op eigen tempo: 
    • Struggling readers vinden ondersteuning: een voorleesknop, een aangepast lettertype en lettergrootte, de mogelijkheid om gloss te activeren.
    • Curious readers worden uitgedaagd om meer te lezen via de links en de filmpjes.
  • Een geïndividualiseerd oefenpakket grammatica met leerlingvolgsysteem.
  • Minidialogen online die leerlingen kunnen beluisteren en zelf inspreken. 
  • Een woordentrainer.