Kennen is kunnen

Wat moet ik kunnen?

Elke unit eindigt met een productieve taaltaak.

  • Communicatief: duidelijke context en doelpubliek.
  • Stapsgewijs en opgebouwd volgens het OVUR-principe.
  • Met aandacht voor zelfreflectie en evaluatie.

Wat moet ik kennen?

Alle bouwstenen voor de taaltaak zijn verzameld in de mindmap. Zo weten leerlingen precies wat ze moeten studeren.

  • De woordenschat wordt thematisch opgelijst op de groene pagina’s. 
  • In de Grammar Summary vinden de leerlingen een overzicht van alle geziene grammatica. 
  • Strategie biedt ondersteuning.
  • In de rubriek Let’s practise vinden de leerlingen geïntegreerde oefeningen.